5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Elok
Zaradenie na Odbornom učilišti pre MP

Dobrý deň, chcela by som sa informovať aké má byť moje platové zaradenie na Odbornom učilišti pre žiakov s MP. Mám 12 rokov praxe ako učiteľka na špeciálnej základnej škole. Vzdelanie mám ukončené na Pedagogickej fakulte v odbore Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, učiteľský smer. Štátnice z predmetov : Špeciálne didaktiky vzdelávacích oblastí špeciálnej základnej školy, Pedagogika mentálne postihnutých pre učiteľov, Špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika. V dodatku k diplomu sa uvádza : "absolvent sa uplatní ako učiteľ v triede, škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením. "

Chcem sa opýtať : aké má byť moje zaradenie do platovej triedy a platového stupňa na Odbornom učilišti.

Ďakujem Vám za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie na odbornom učilišti pre MP

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov odborného učilišťa sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z, z., príloha č. 1, časť IX. Pravdepodobne máte vzdelanie uvedené pod písm. A bod 2 a v tom prípade musíte absolvovať rozširujúce štúdium nejakého predmetu, ktorý sa v odbornom učilišti vyučuje. V súčasnosti by Vás zaradili do 9. platovej triedy, pracovná trieda dva. Pedagogickí zamestnanci sa nezaraďujú do platových stupňov.

Elok
Vážená pani Pavlíková

Ďakujem, chcela by som Vás ešte požiadať o Váš názor. Nebolo by možné v mojom prípade uplatniť Vyhlášku MŠ SR č. 437/2009 Z, z., príloha č. 1, časť IX. písm. A bod 3.

Teda nie bod 2 ale bod 3.

Tu je uvedené aj odborné učilište a v zátvorke sú uvedené (špeciálne školy).
V tom prípade by som nemusela absolvovať rozširujúce štúdium.

Je nejaký rozdiel medzi bodmi 2 a 3 ? Ešte raz ďakujem za Váš názor.

Maria Pavlikova
Zaradenie na odbornom učilišti pre MP

Už pri minulej otázke a odpovedi som sa zamýšľala aký je rozdiel medzi bodom 2 a 3. Rozdiel určite je. Ja som na základe vlastných skúseností Vám odporučila rozširujúce štúdium nejakého predmetu. Pripustím, že nemám pravdu, ale nie som o tom presvedčená. Ak máte u zamestnávateľa problém s uznaním kvalifikácie, obráťte sa Vy alebo zamestnávateľ na MŠVVaŠ SR s otázkou. pripojte aj vysvedčenie, možno je rozdiel v štátniciach alebo v tom, že bod 2 sa vzťahuje na stredné školy a bod 3 na len odborné učilište a praktickú školu.

Elok
Zaradenie no odbornom učilišti pre MP

Veľmi pekné Vám ďakujem za Váš názor a želám všetko dobré. EO.