8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
mchanova
Marta

Dobrý deň, nie je problém,ak je radiaci pedagogický zamestnanec priamym nadriadeným rodinného príslušníka /manžela-učiteľa, dcéry-učiteľky/? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Marta

§ 7 zákona č. 552/2003 Z. z. Podriadenosť zamestnancov : Zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami a zamestnancov a fyzické osoby vykonávajúce verejnú funkciu, ktorí sú blízkymi osobami nemožno zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podliehal pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého,okrem zamestnancov zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí a zamestnancov zamestnávateľa, u ktorého pôsobí len jeden vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom.

emily
zástupkyňa riaditeľa a priateľ učiteľ

Pani Pavlíková, podobnú otázku ako Marta mám aj ja : ide však o pozíciu zástupkyne riaditeľa/nie je štatutár/ a priateľ zástupkyne-učiteľ - a ako zástupkyňa a priateľ ako podriadený - nepodliehajú navzájom priamej účtovnej a pokladničnej kontrole.

mchanova
rodinný príslušník/priamy nadriadený

Ďakujem za odpoveď. Chanová

Maria Pavlikova
Zástupkyňa riaditeľa a priateľ učiteľ

V minulej odpovedi som presne citovala § 7 zákona č. 552/2003 Z. z. na tému zamestnávanie blízkych osôb. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade (rodičia a deti), súrodenec a manžel, zať a nevesta a ich deti, iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník). Priateľ nie je v zmysle zákona blízkou osobou, i keď blízkou osobou byť môže. Nerozširujme zákon a tešme sa z toho, že na pracovisku pracujú aj naši priatelia.

lubidu
Doba určitá pedagogických zamestnancov

Dobrý deň,
prosila by som o radu , ako máme riešiť nedostatok dovolenky učiteľov s PPV na dobu určitú s povinnou dobou ukončenia 31.8. , keď do 31.8. im vychádza nárok na 30 dní dovolenky a dva prázdninové mesiace vyžadujú 42 dní , a už aj z tých 30 majú kvôli prázdninám odčerpané dni . Keby bolo uzákonené povinné ukončenie PPV pedagogických zamestnancov do 31.7. ešte by to akotak vyšlo, ale nad týmto sa asi nikto nezamyslel. Vyšiel nejaký pokyn ako toto riešiť ? Máme učiteľov , ktorí končia 2 ročný PPV a sú nadbytoční a nevieme ako vykryť ich dochádzku do 31.8. korektne . Dávať im neplatené voľno asi nie je celkom správne riešenie .

J. Sýkora
marta

Doplním odpoveď nasledovne: Podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 552/2003 Z. z. je i zamestnanec v sektore verejnej správy - školy osobou vykonávajúcou prácu vo verejnom záujme na ktorého sa vzťahuje povinnosť zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov. Otázka podriadenosti je teda skôr morálnou ako právnou.

mchanova
rodinný príslušník/priamy nadriadený

Ďakujem za odpoveď. Chanová