6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
akosi
uznanie II. atestácie

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri riešení otázky môjho zaradenia do kariérneho stupňa pedagogického zamestnanca. Dovoľte mi prosím vysvetliť dôvod mojej otázky z ktorého vyplýva náležitosť odbornej pomoci.

Celá vec sa má takto: dňa 15. 2. 2017 som ukončila externé doktorandského štúdia na FFPU v PO a teda získala titul PhD. v odbore estetika. Pri podpisovaní nového platového dekrétu s účinnosťou od 16. februára 2017 som zistila, ma môj zamestnávateľ "Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch...zaraďujem (úprava A. K.) do kategórie...pedagogický zamestnanec a kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou." V ďalšom texte je ešte odvolávka na zákon 553/2003 Z. z., nariadenie vlády SR č. 423/2009 Z. z., nariadenie vlády SR č. 217/2016 Z. z.

Predošlé rigorózne štúdium (od roku 2009 do roku 2010) som úspešne ukončila dňa 3.5.2010 - bol mi udelený titul PhDr.(magistrerské štúdium som absolvovala a titul Mgr. získala dňa 1.júna 2009). K denšnému dňu mám 8 rokov pedagogickej praxe na gymnáziu, vyučujem angličtinu a estetickú výchovu. Problémom v tomto prípade je otázka môjho zaradenia do "kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou" ktorá mi nie je jasná pri nahliadnutí do zákona - predovšetkým č. 317/2009 Z. z. Dozvedela som sa hlavne to, že môj titul PhDr. mi podľa zmeny zákona na prelome októbra a novembra 2009 už nenahrádza I. atestačnú skúšku a do kategórie pedagogický zamestnanec s II. atestačnou skúškou môžem byť zaradená len na základe zaradenia do kategórie pedagogický zamestnanec s I. atestačnou skúškou.

Na základe informácií, teda odpovedí na otázky iných ľudí na tejto Vašej stránke - konkrétne od pani Duchonovej zo dní 16. 3. 2012 (15:28) a 15. 7. 2012 (11:00) a pani Pavlíkovej zo dňa 1.9.2014 (18:18), ktoré sa dotýkali hore spomínaného problému ma napadlo, či, keďže, ak, citujem: (pani Duchonová): V prípade, že ste doteraz zaradený ako samostatný zamestnanec, Váš zamestnávateľ musí vykonať dva úkony:

• najskôr Vás zaradí ako zamestnanca s prvou atestáciou a
• k tomu istému dátumu Vás zaradí aj ako zamestnanca s druhou atestáciou."

a následne, ak to pani Pavlíková odsúhlasila tým, že citujem: Odpoveď, ktorú uviedla pani Duchoňová platí. Nie je potrebné absolvovať 1. atestáciu, ak máte 6 rokov pedagogickej praxe, zamestnávateľ Vás zaradí najskôr do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou a následne učiteľ s druhou atestáciou.", je potom plne relevantné ísť v mojom prípade žiadať o zaradenie do kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s II. atestáciou vystavené so spätnou platnosťou odo dňa 16. februára 2017?

Mohla by som Vás teda poprosiť o presné odobrenie správnosti môjho uvažovania aj na základe toho, že by moja požiadavka mala byť legislatívne oprávnená aj k dnešnému dňu?

S úctou a prianím všetkého dobrého,

akosi

317_2009
odpoved - uznanie II. atestácie

Dobrý deň,
vzhľadom na Vašu otázku a odobrenie správnosti uvažovania, je potrebné pozrieť kedy Vám bol vystavený diplom o abs. doktorand štúdia - PhD., ak je na diplome 15.2.2017 a ku dňu 15.2.2017 (teda ku dňu 31.12.2016, kedy sa v školstve započítava pedagogická prax k 31.12. kalend. roka) ste mali na platovom dekrete priznanych 6 a viac rokov praxe, od 16.2.2017 Vás zamestnávateľ mal zaradiť do 12. platového stupňa, pracovná trieda jeden - pedagogický zamestnanec (učiteľ) s II. atestáciou.

- V zmysle platnej legislatívy (podľa § 12, § 13, § 27 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z.; podľa § 2 až § 7 zákona č. 553/2003 Z. z. a Vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

je teda Vaše uvažovanie správne, a II. atestácia by Vám mala platiť od 16.2.2017 - ak vyučujete estetiku.

akosi
Ako ďalej?

Dobrý deň,

ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď na moju prvotnú otázku ohľadom môjho zaradenia do kariérneho stupňa a jeho dátumovej platnosti, veľmi si cením Vašej pomoci.

Obraciam sa na Vás však znova so žiadosťou o ďalšiu radu, ak je to možné. Ku dňu 31. marca 2017 som nedostala žiadne písomné stanovisko od môjho zamestnávateľa ohľadom rozhodnutia o mojom zaradení do kariérneho stupňa, aj keď som oň žiadala dňa 28. marca 2017, kedy mi bolo ústne povedané, že mojim dokladom je môj vtedajší, ale aj terajší platový dekrét = ním vydaný posledný platový dekrét na ktorom som zaradená do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestačnou skúškou, ktorý mi bol ním vydaný dňa 16. 2. 2017. Mohli by ste mi prosím napísať, ako mám postupovať v riešení môjho problému ďalej?

S úctou a vďakou,

akosi

akosi
súrne opakovanie otázky a nedoriešený problém

Dobrý deň,

chcela by som sa opätovne spýtať na problematiku môjho zaradenia do kariérneho stupňa a na to, ako by som mala postupovať v riešení môjho problému ďalej, teda na to, čo som sa pýtala a presnejšie opísala v poslednej mojej otázke na tejto strane dňa 4. 2. 2017 a na ktorú som doposiaľ od Vás nedostala žiadnu odpoveď. Opakovane Vás teda prosím o odpoveď.

S úctou a vďakou,

akosi

Maria Pavlikova
súrne opakovanie otázky a nedoriešený problém

Na Vašu otázku máte tri odpovede. Ak vyučujete predmety svojej aprobácie a absolvovali ste vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore súvisiacom s Vašou činnosťou a máte viac ako šesť rokov pedagogickej činoosti, patrí Vám zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou, ktorému zodpovedá zaradenie do 12. platovej triedy.

akosi
riešenie problému

Ďakujem pekne za odpoveď.

S úctou,

akosi