4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Maria Sz.
PhD. a kariérny stupeň

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu.
Mám Mgr. z odboru sociálna práca a následne som absolvovala denné štúdium v št. programe pedagogika s obhájením titulu PhD. (3 roky ako internistka + 2 roky nadštandarnej dĺžky štúdia) so zameraním na pedagogiku voľného času a na prevenciu soc.-patol. javov. V rámci doktorandského štúdia som si plnila všetky povinnosti k tomu prislúchajúce, viedla som semináre, oponovala Bc práce, apod. Hneď po ukončení som bola doteraz na rodičovskej dovolenke.
Od 1.4.2017 som začala pracovať v Centre pedag.-psych.poradenstva na pozícii sociálny pedagóg. Náplň práce úzko súvisí s oblasťou, ktorej som sa venovala.

Moja otázka znie, či mám byť vedená ako začínajúci odborný zamestnanec alebo už samostatný odborný zamestnanec? (A teda či sa moja odborná činnosť počas doktorand.štúdia ráta alebo nie).
Vychádzam z §27, ods.4, e) 317/2009 Z.z. Ďakujem krásne za odpoveď.

Maria Pavlikova
PhD. a kariérny stupeň

V centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie budete zaradená ako začínajúci odborný zamestnanec - začínajúci sociálny pedagóg. Započítanie praxe počas dokorandského štúdia pre zvýšenie platovej tarify je plne v kompetencii zamestnávateľa. Môže Vám ju započítať v plnom rozsahu, ale nie je to odborná prax pre výkon terajšej činnosti. Do započítanej praxe Vám započíta aj obdobie rodičovskej dovolenky v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z.

mamak
začínajúci alebo samostatný pedagóg

Dobrý deň,
začal som v septembri vyučovať na strednej škole na kratší pracovný úväzok (50%) predmety zodpovedajúce mojej aprobácii. Predtým som učil viac ako dva roky na vysokej škole. Po nástupe na strednú školu som bol zaradený do kategórie začínajúci pedagogický zamestnanec s tým, že moje pôsobenie na univerzite sa mi nepočíta a musím absolvovať adaptačné vzdelávanie. Keďže mám PhD., ktoré by znamenalo, ako som sa dozvedel, 1. atestáciu, ani táto mi ako začínajúcemu pedagógovi nebola uznaná. Bol tento postup v súlade so zákonom? Interné doktorandské štúdium, v rámci ktorého som vykonával aj pedagogickú činnosť, sa asi k praxi nepriratúva?
Vopred ďakujem za odpoveď
p.s. stále učím na čiastočný pracovný úväzok aj na vysokej škole.

Maria Pavlikova
Začínajúci alebo samostatný pedagóg

Obdobie doktorandského štúdia Vám zamestnávateľ môže započítať do ostatnej praxe, nie však do pedagogickej praxe. Ak ste po jeho ukončení pracovali najmenej ako dva roky ako vysokoškolský učiteľ, môže Vás zamestnávateľ zaradiť v súlade s § 27 ods. 4 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z. do kariérového stupňa samostatný učiteľ. Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí podľa § 27 ods. 5 zákona č. 317/20096 Z. z. posledný odsek, pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej tri roky pedagogickej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, Do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec môžete byť zaradený ak Vám zamestnávateľ neuzná prax na vysokej škole do pedagogickej praxe. Pedagogická prax je podľa § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. iba činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu. Za započítanú prax Vám zamestnávateľ zvýši platovú tarifu za odpracované roky. bez ohľadu na to, či ste začínajúci alebo samostatný. Ako začínajúcemu učiteľovi Vám patrí príplatok podľa § 14c zákona č. 553/2003 Z. z.