Kalendár

13. Marec 2017
76364

Roadshow Máme radi prírodné vedy 2

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva
Vás pozýva
na bezplatné školenie pre pedagógov na 2. stupni ZŠ pod názvom
Máme radi prírodné vedy 2
CIEĽ: Rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírodovedným predmetom u žiakov na druhom stupni ZŠ v súlade so ŠVP pre základné školy – ISCED 2.
viac
75237

Roadshow Rozumejú vaši žiaci tomu, čo čítajú? 2

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva
Vás pozýva
na bezplatné školenie pre pedagógov na 1. stupni ZŠ pod názvom
Rozumejú vaši žiaci tomu, čo čítajú? 2
CIEĽ: Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením u žiakov na prvom stupni ZŠ.
viac