Financovanie
18.05.2018

Napriek tomu, že Banská Bystrica rozdeľovaním finančných prostriedkov medzi štátne, súkromné a cirkevné ZŠ zákon dodržuje, zriaďovatelia súkromných zariadení a rodičia detí sa...

Národná rada SR
18.05.2018

Právna norma nezakazuje prijímať aj viac žiakov, ale na vzdelávanie tých, čo budú nad limit, by nemali ísť peniaze zo štátneho rozpočtu.

Bratislava
18.05.2018

Zmodernizované priestory a vybavenie pre praktické vyučovanie dostane SOŠ na Farského ulici v Bratislave, SOŠ na Hliníckej ulici v Bratislave a Spojená škola v Ivanke.

Skús pokus 2
17.05.2018

Ukončením hlasovania verejnosti a rozhodnutím odbornej poroty sa druhý ročník chemickej súťaže Skús pokus 2 dostáva do svojho cieľa. Je čas oznámiť víťazov a odovzdať im ceny...